Czas oczekiwania przed nami. Czas, w którym przyglądamy się temu wszystkiego, co stanowi o jakości naszego życia. Czas, w którym szykujemy się do zostawienia tego, co nam nie służy, by zrobić miejsce nowemu, wspierającemu.

Czy znasz 17 Postanowień Miki Kashtan? W swojej książce pisze o nich tak: „Postanowienia, które zebrałam postrzegam jako pewien sposób przełożenia zasad Gandhiego na praktyczne wskazówki pomocne w życiu. Opisują one i definiują nasz stosunek – do siebie, do innych lub do życia – który ucieleśnia i podtrzymuje świadomość niestosowania przemocy (…) Mówiąc wprost, każde z tych postanowień oferuje pewną perspektywę spojrzenia na dylematy życia”. 

Zostawiam tu Postanowienia, bo wierzę, że mogą być inspiracją dla wielu. Na ten czas. I na każdy inny czas.

1. Moja otwartość na mnie

Nawet, kiedy nie podoba mi się to, co robię, pragnę, aby moje serce było na mnie otwarte. Jeśli zauważę, że się osądzam, pragnę poszukiwać takiego wsparcia, które pozwoli mi na nowo wejść ze sobą w kontakt oraz z łagodną troską, przyjrzeć się potrzebom przemawiającym przez moje działania.

2. Otwartość na wszystkie przeżywane emocje

Nawet, kiedy nie jest mi wygodnie z moimi uczuciami, chcę być obecna w tym, co przeżywam i mieć serce otwarte na pełnię moich emocji. Jeśli zauważę, że wycofuję się z pełnego doświadczania, zamykam się i trwam w odrętwieniu, pragnę poszukiwać takiego wsparcia, które pozwoli mi rozluźnić się i otworzyć na to, co jest.

3. Odwaga, żeby mieć wkład, żeby wzbogacać życie innych

Nawet, kiedy pełna jestem wątpliwości, pragnę dawać siebie światu.Jeśli zauważę, że lekceważę swój wkład i myślę, że to, co robię jest niezbyt ważne, pragnę poszukiwać takiego wsparcia, które przywróci mnie do pewności, że moja obecność i mój wkład mają znaczenie.

4. Odpowiedzialność

Nawet, kiedy jestem przygnieciona przeciwnościami i trudnymi emocjami, chcę być w pełni odpowiedzialna za moje uczucia, moje zachowanie i moje życie.Jeśli zauważę, że oddaję kierowanie moim życiem innym ludziom, większym siłom albo postrzegam je przez pryzmat mojej przeszłości czy etykietek, które sobie nadałam, pragnę poszukiwać wsparcia, aby odnaleźć w sobie moc dokonywania wyborów, żebym mogła żyć w zgodzie z moimi pragnieniami i prosić o to, czego pragnę.

5. Troska o siebie

Nawet kiedy czuję się zestresowana, przygnieciona, albo nie czuję kontaktu z życiem, pragnę pozostać tą, która troszczy się o swój stan i podejmuje działania, które karmią życie.Jeśli zauważę, że rezygnuję ze strategii, o których wiem, że wzbogacają moje życie (takich jak ruch, zdrowe jedzenie, otrzymywanie wsparcia, rzeczy, które dają mi radość, czy cokolwiek innego, co jest dla mnie ważne i pomocne), pragnę poszukiwać takiego wsparcia, które umocni mnie w poczuciu tego, jak cenne jest moje życie i jak bardzo chcę się o siebie troszczyć.

6. Równowaga

Nawet, kiedy czuję potrzebę przekraczania siebie (włączając w to dbanie o którekolwiek ze zobowiązań), chcę być przez cały czas uważna na moje granice i moje możliwości w tym momencie.Jeśli zauważę, że wywieram na siebie presję, pragnę poszukać wsparcia, żebym mogła docenić naturalną mądrość mojego organizmu i zaufać, że pozostawanie w granicach moich możliwości, będzie z czasem wspierać mnie we wzrastaniu.

7. Zaangażowanie w bezwarunkową miłość

Nawet, kiedy moje potrzeby są bardzo niezaspokojone, chcę mieć nadal otwarte serce. Jeśli zauważę, że osądzam, jestem zagniewana lub coś mnie mocno porusza, pragnę poszukać wsparcia, żebym mogła przekształcić moje osądy i spotkać się z miłością z innymi ludźmi.

8. Założenie o pozytywnych intencjach ze strony innych

Nawet, jeśli nie rozumiem i boję się zachowania albo słów innych ludzi, chcę pamiętać o tym, że ich intencje są oparte na potrzebach.Jeśli zauważę, że przypisuję im ukryte motywy, albo analizuję ich zachowanie, pragnę poszukiwać takiego wsparcia, które pozwoli mi przypomnieć sobie o tym, że każde ludzkie działanie jest próbą zaspokojenia potrzeb, które niczym się nie różnią od moich.

9. Empatyczna obecność

Nawet, kiedy inni ludzie cierpią, nie mają kontaktu ze sobą i wyrażają swoje trudne emocje przez osądy i oskarżenia, chcę ze spokojem być obecna i utrzymać kontakt z ich doświadczeniem.Jeśli zauważę, że próbuję ich naprawiać, doradzać im, mechanicznie dawać im empatię albo nie zwracać na nich uwagi, pragnę poszukiwać wsparcia, żeby odzyskać wiarę w przemieniającą moc bycia w kontakcie z drugim człowiekiem.

10. Hojność

Nawet kiedy się boję lub czegoś mi brakuje, chcę być gotowa wspierać innych i reagować na ich prośby.Jeśli zauważę, że wstrzymuje mnie strach i niechęć do dawania, pragnę poszukać wsparcia, żeby uwolnić się od myśli o niedoborze i zaakceptować okazje do dzielenia się, które napotykam.

11. Autentyczność i wrażliwość

Nawet, kiedy czuję się wystraszona i niepewna siebie, chcę dzielić się prawdą, która żyje we mnie, a jednocześnie ze współczuciem troszczyć się o siebie i o innych.Jeśli zauważę, że czuję przymus bronienia się i ukrywania swojego ja, pragnę poszukiwać takiego wsparcia, w którym przyjmę okazję do przekraczania mojego poczucia ja i mojego wstydu.

12. Otwartość na informację zwrotną

Nawet, kiedy pragnę być dostrzegana i akceptowana, chcę być otwarta na informację zwrotną od innych, po to, żeby uczyć się i wzrastać.Jeśli zauważę, że bronię się lub zaczynam się osądzać, pragnę poszukać wsparcia, żeby odkryć piękno i dar, którym ktoś się ze mną dzieli.

13. Otwartość na dialog

Nawet, kiedy bardzo pragnę konkretnego rezultatu, chcę pozostać otwarta na zmianę przez dialog.Jeśli zauważę, że bronię swojej pozycji, albo staram się przekonać kogoś do mojego zdania, pragnę poszukiwać takiego wsparcia, w którym uwolnię się od mojego przywiązania, nawiążę kontakt z potrzebami swoimi i drugiego, i skupię się na strategiach, które wspierają wszystkich uczestników dialogu.

14. Otwartość na rozwiązywanie konfliktów

Nawet, kiedy pojawia się wiele przeszkód do kontaktu z kimś, chcę pozostać dostępna, żeby wyjaśniać trudne sytuacje między nami i korzystać ze wsparcia innych.Jeśli zauważę, że rezygnuję z kogoś, pragnę poszukać wsparcia, żeby pamiętać o magii dialogu i powierzyć się procesowi uzdrawiania i pojednania, żeby odbudować relację.

15. Współzależność

Nawet, kiedy doświadczam oddzielenia i samotności, chcę, żeby moje serce było otwarte na pełnię wzajemnych powiązań między różnymi elementami życia i chcę pielęgnować w sobie świadomość niezliczonych sposobów w jakie nasze zachowania i doświadczenia wpływają na nas.

Jeśli zauważę, że znajduję schronienie w samowystarczalności, zwątpieniu w  możliwość wzajemnego wspierania i obdarowywania się, pragnę poszukać wsparcia, żeby pamiętać o pięknie i potencjale zaufania we współzależność, włączając w to różnorodne sposoby, w jakie nasze życia zależą od darów, działań, wysiłków innych ludzi.

16. Akceptacja tego, co jest

Nawet, kiedy zachodzi jakaś zmiana (pożądana lub nie, duża lub mała), wszystko się rozpada, pojawiają się przeciwieństwa i trudno o wsparcie, chcę pozostać otwarta na to, co niesie życie.Jeśli odkryję, że uciekam od życia, albo zajmuję się głównie pomysłami na to, co powinno się stać, pragnę poszukać wsparcia, żeby znaleźć poczucie pokoju z moimi niezaspokojonymi potrzebami i działać, mając jasność co do tego, jak chcę reagować na życie i wchodzić w relacje.

17. Świętowanie życia

Nawet, kiedy napotykam trudności – osobiste, w relacji lub szersze – chcę mieć postawę doceniania i wdzięczności za to, co przynosi mi życie.Jeśli zauważę, że staję się cyniczna i doświadczam tylko bólu i rozpaczy, pragnę poszukać wsparcia, żeby moje serce miało kontakt z pięknem i cudownością życia, nawet w najtrudniejszych okolicznościach.