Day

7 kwietnia, 2019

Dziękuje, nie potrzebuję pomocy.

Oto ja, przez 3/4 moje życia. I od czasu do czasu, rzadko ale jednak, i w tej 1/4 życia które właśnie trwa. Pomaganie jest dobre. Pomaganie to dowód na widzenie innych, odpowiadanie na ich potrzeby, urealnienie naszych idei, wartości. Pomaganie to wyraz naszej miłości do ludzi, zwierząt, świata. Pomagamy bo ktoś o pomoc poprosił. Pomagamy,...