Jak budować relację z uczniem i rodzicem w duchu Porozumienia bez Przemocy 01.01.2016 (08:33) - 30.12.2017 (08:33)

Miejsce spotkania:

Każda zainteresowana(e) szkoła, przedszkole :) 

Oferta przeznaczona jest dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i podstawowej. 
Warsztat inspirowany jest ideą Marshalla Rosenberga, nazwaną Porozumieniem bez Przemocy. PbP to taki sposób patrzenia na siebie, drugiego i świat, w którym za słowami i czynami dostrzega się potrzeby (które są uniwersalne). Istotę PbP stanowi: wzajemny szacunek, empatia, rozpoznawanie i nazywanie uczuć, odkrywanie ukrytych za nimi potrzeb oraz poszukiwanie strategii wzbogacających życie.

Warsztat adresowany jest do nauczycieli, którzy chcą: 

  • budować relacje z rodzicami i dziećmi opartą na szacunku dla własnych granic i granic drugiego człowieka,

  • nauczyć się tak prowadzić rozmowę, by z jednej strony usłyszeć czego chce rodzic/dziecko, a z drugiej – być usłyszanym,

  • wykorzystać 4 kroki dla budowania bezpiecznej, pełnej zaufania relacji

  • wspierać rodziców/dzieci w rozpoznawaniu i wyrażaniu swoich uczuć i potrzeb,

  • poszukać strategii, które zaspokoją potrzeby wszystkich zainteresowanych,

  • dawać empatię osobom przeżywającym trudności

Spotkanie będzie prowadzone metodami warsztatowymi. Po każdym etapie, na którym uczestnicy otrzymają komplet informacji, będzie szansa na wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce. Uczestnicy otrzymają potwierdzneie uczestnictwa w warsztacie. 

Warsztat trwa 4 godziny.  

Szkoły i przedszkola zainteresowane zorganizowaniem dla swoich nauczycieli warsztatu proszę o kontak mailowy lub telefoniczny. 

 

Cena za osobę: 0,00 PLN, Cena za dwie osoby: 0,00 PLN, 25 dostępnych miejsc.

Empatyczna klasa, czyli o tworzeniu bezprzemocowej przestrzeni w szkole 22.01.2016 (09:56) - 23.06.2017 (09:56)

Miejsce spotkania:

Zainteresowana szkoła podstawowa, gimnazjalna i średnia.

Spotkanie warsztatowe przeznaczone jest dla Rady Pedagogicznej, zespołu wychowawczego, zainteresowanych nauczycieli. 

W trakcie 4-5 godzinnego spotkania, w oparciu o idee Marshalla Rosnberga zwane Porozumienie bez Przemocy, nauczyciele będę mieli szansę dostrzec, w jaki sposób Porozumienie bez Przemocy odpowiada na wyzwania współczesnej szkoły. Ponadto otrzymają konkretne narzędzia pozwolające budować relacje, które wspierają rozwój intelektualny i emocjonalny młodego człowieka oraz proces dydaktyczny i wychowawczy. 

W trakcie szkolenia zostaną poruszone następujące zagadnienia: 

1. budowanie klasowych relacji w oparciu o Porozumienie bez Przemocy 
2. rola relacji w procesie nauczania i uczenia się
3. dwa style komunikacyjne - Żyrafa i Szakal 
4. cztery kroki narzędziem do tworzenia nowych relacji w klasie 
4. o uczeniu dzieci wyrażania uczuć i potrzeb
5. empatia jako odpowiedź na etykiety, porównania, odmowę, milczenie itp
6. szkolne konflikty i narzędzia do uzyskania statusu "wygrany - wygrany"


Realizowanie w szkolnej, klasowej przestrzeni idei Porozumienia bez Przemocy nie tylko zmniejsza liczbę konfliktów i przejawów agresji, ale przede wszystkim stwarza warunki do wzajemnego szacunku (czyli uznania uczuć i potrzeb, swoich i drugiego), respektowania granic, uważności na potrzeby drugiego człowieka. Pozwala uczniom na większe zaangażowanie, współpracę i współdziałanie. Pozwala także wziąć większą odpowiedzialność za swoją naukę. 

Zainteresowanych nauczycieli, dyrektorów proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny.  

 

 

 

 

Cena za osobę: 0,00 PLN, Cena za dwie osoby: 0,00 PLN, 20 dostępnych miejsc.