SelfReg. Jak wspomóc dziecko w radzeniu sobie ze stresem. 22.02.2018 17:00 - 20:00

Miejsce spotkania:

Nasza Dobra Szkoła
ul Agnieszki 2 
Katowice 

Warsztat ma na celu poszerzenie wiedzy o koncepcji SelfReg autorstwa dr Stuarta Shankera w odniesieniu w szczególności do dzieci, rodzicielstwa.

Próbując skrótowo odpowiedzieć na pytanie co to jest SelfReg najkrócej można powiedzieć: Selfreg to nauka samoregulacji. Chociaż często spotyka się z określeniem "metoda" to trudno całkiem zgodzić się z podejście, że Selfreg jest "tylko" metodą. Jest czymś znacznie szerszym większym, bliższe będzie nazwanie SelfReg koncepcją, bo to sposób patrzenia na dziecko, rodzinę, człowieka z perspektywy doświadczanego stresu, napięcia. SelfReg może istotnie pomóc rodzinie w poszukiwaniu źródeł różnych trudności takich jak wybuchy gniewu, agresja albo wycofanie dziecka.

W ramach warsztatu przedstawione zostaną podstawy SelfReg takie jak: 5 obszarów stresu, 5 kroków działania, sposób patrzenia na dziecko i jego zachowanie przez pryzmat koncepcji SelfReg a także możliwe sposoby działania mające na celu naukę samoregulacji u dzieci.
Rodzice dowiedzą się skąd mogą się brać u dzieci nagłe ataki złości, dlaczego dzieci często pozornie niesłuchają rodziców. Zostaną umówione podstawy teoretyczne na których opiera się koncepcja SelfReg zilustrowane na licznych przykładach z życia, tak aby jeszcze lepiej zrozumieć prezentowane treści.
Zajęcia będą miały formę interaktywną, co oznacza, że uczestnicy będą zaproszenie do mniejszych i większych ćwiczeń dzięki, którym będą mogli już w trakcie warsztatu poddać refleksji prezentowane treści odwołując się do własnych doświadczeń nie tylko z perspektywy rodzica ale też człowieka, dlatego, że każdy doświadcza stresu.  

Prowadząca: Jagoda Sikora –psycholog, pracownik naukowy w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Jest autorką programów profilaktycznych dotyczących zdrowia psychicznego skierowanych do młodzieży. Pracuje jako psycholog w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka (Szpital Kliniczny nr 6 w Katowicach) na oddziale neurologii wieku rozwojowego, Interesuje się diagnozą rozwoju dziecka, w szczególności dziecka małego od 2 miesiąca życia a także chorobami psychosomatycznymi dzieci. Aktualnie kształci się w zakresie SelfReg w ramach kursu realizowanego przez Mehrit Center dr Stuarta Shankera. Uczestniczyła w licznych szkoleniach i konferencjach m.in SelfReg dla specjalistów, praca z rodziną dziecka niepełnosprawnego, wczesne interwencje w przypadku traumatycznych zdarzeń, kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jest certyfikowanym trenerem edukacji Heroic Imagination Project prof. Philipa Zimbardo. Posiada doświadczenie w pracy grupowej i indywidualnej z dziećmi, które doświadczają różnych problemów a także w pracy szkoleniowej i warsztatowej z rodzicami i specjalistami.

Organizatorem warsztatu jest Nasza Dobra Szkoła.

Cena za osobę: 80,00 PLN, Cena za dwie osoby: 160,00 PLN, 16 dostępnych miejsc.

Mikro kręgi, czyli jak wspierać dzieci w konflikcie 02.03.2018 17:30 - 19:30

Miejsce spotkania:

Katowice, Nasza Dobra Szkoła

Zapraszamy na warsztat, na którym nauczycie się narzędzia, które pomaga dzieciom rozwiązywać własne konfliktu. Cudowność Mikro Kręgów polega na tym, że ich nauczenie się zajmuje ok 60 minut, a potem tylko zostaje ćwiczenie, ćwiczenie i ćwiczenie w domu lub klasie. Mikro Kręgi to przystosowane dla potrzeb rodziny, klasy, grupy rówieśniczej Kręgi Naprawcze Dominika Bartera. 
Dlaczego je praktykuję?
Bo:
- trwają u nas 6-15 minut,
- dają dzieciom poczucie mocy i sprawczości, 
- przywracają kontakt między nimi, 
- pozwalają dorosłym pozostać w harmonii z sobą i dziećmi, 
- wspierają szukanie rozwiązań uwzględniających potrzeby wszystkich stron. 

Cena za osobę: 40,00 PLN, Cena za dwie osoby: 80,00 PLN, 20 dostępnych miejsc.

Powinnam była...Powinienem był...O poczuciu winy w rodzicielstwie 11.03.2018 10:00 - 17:00

Miejsce spotkania:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa MOZAIKA, ul. Mickiewicza 11, Białystok

Powinnam była… Powinienem był… warsztat o POCZUCIU WINY w rodzicielstwie 

Znasz ten głos, który szepcze Ci co powinieneś/powinnaś lub czego nie powinieneś/powinnaś zrobić… i to, co idzie z nim w parze, czyli poczucie winy. 

Na warsztacie możesz, jeśli chcesz, stanąć twarzą w twarz z rodzicielskim poczuciem winy, by: 
- poznać mechanizm powstawania poczucia winy,
- przyjrzeć się kluczowym rozróżnieniom Porozumienia bez Przemocy, dzięki którym łatwiej zrozumiesz skąd się bierze poczucie winy,
- poćwiczyć wychodzenie z poczucia winy,
- nie uwierzyć temu głosowi, który szepcze nam do ucha „rzeczy o nas samych”.

Warsztat adresowany jest do rodziców, których czasem lub często dopada „poczucie winy” z powodu tego co zrobili, czego nie zrobili, co powinni byli zrobić lub czego nie powinni byli zrobić. 

Cena za osobę: 150,00 PLN, Cena za dwie osoby: 250,00 PLN, 16 dostępnych miejsc.