SelfReg. Jak wspomóc dziecko w radzeniu sobie ze stresem. 22.02.2018 17:00 - 20:00

Miejsce spotkania:

Nasza Dobra Szkoła
ul Agnieszki 2 
Katowice 

Warsztat ma na celu poszerzenie wiedzy o koncepcji SelfReg autorstwa dr Stuarta Shankera w odniesieniu w szczególności do dzieci, rodzicielstwa.

Próbując skrótowo odpowiedzieć na pytanie co to jest SelfReg najkrócej można powiedzieć: Selfreg to nauka samoregulacji. Chociaż często spotyka się z określeniem "metoda" to trudno całkiem zgodzić się z podejście, że Selfreg jest "tylko" metodą. Jest czymś znacznie szerszym większym, bliższe będzie nazwanie SelfReg koncepcją, bo to sposób patrzenia na dziecko, rodzinę, człowieka z perspektywy doświadczanego stresu, napięcia. SelfReg może istotnie pomóc rodzinie w poszukiwaniu źródeł różnych trudności takich jak wybuchy gniewu, agresja albo wycofanie dziecka.

W ramach warsztatu przedstawione zostaną podstawy SelfReg takie jak: 5 obszarów stresu, 5 kroków działania, sposób patrzenia na dziecko i jego zachowanie przez pryzmat koncepcji SelfReg a także możliwe sposoby działania mające na celu naukę samoregulacji u dzieci.
Rodzice dowiedzą się skąd mogą się brać u dzieci nagłe ataki złości, dlaczego dzieci często pozornie niesłuchają rodziców. Zostaną umówione podstawy teoretyczne na których opiera się koncepcja SelfReg zilustrowane na licznych przykładach z życia, tak aby jeszcze lepiej zrozumieć prezentowane treści.
Zajęcia będą miały formę interaktywną, co oznacza, że uczestnicy będą zaproszenie do mniejszych i większych ćwiczeń dzięki, którym będą mogli już w trakcie warsztatu poddać refleksji prezentowane treści odwołując się do własnych doświadczeń nie tylko z perspektywy rodzica ale też człowieka, dlatego, że każdy doświadcza stresu.  

Prowadząca: Jagoda Sikora –psycholog, pracownik naukowy w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Jest autorką programów profilaktycznych dotyczących zdrowia psychicznego skierowanych do młodzieży. Pracuje jako psycholog w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka (Szpital Kliniczny nr 6 w Katowicach) na oddziale neurologii wieku rozwojowego, Interesuje się diagnozą rozwoju dziecka, w szczególności dziecka małego od 2 miesiąca życia a także chorobami psychosomatycznymi dzieci. Aktualnie kształci się w zakresie SelfReg w ramach kursu realizowanego przez Mehrit Center dr Stuarta Shankera. Uczestniczyła w licznych szkoleniach i konferencjach m.in SelfReg dla specjalistów, praca z rodziną dziecka niepełnosprawnego, wczesne interwencje w przypadku traumatycznych zdarzeń, kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jest certyfikowanym trenerem edukacji Heroic Imagination Project prof. Philipa Zimbardo. Posiada doświadczenie w pracy grupowej i indywidualnej z dziećmi, które doświadczają różnych problemów a także w pracy szkoleniowej i warsztatowej z rodzicami i specjalistami.

Organizatorem warsztatu jest Nasza Dobra Szkoła.

Cena za osobę: 80,00 PLN, Cena za dwie osoby: 160,00 PLN, 16 dostępnych miejsc.