Konferencja Empatii - empatia w relacji (z sobą, z drugim) 23.09.2017 09:00 - 13:00

Miejsce spotkania:

 Katowice, Miejski Dom Kultury Dąb 
ul Krzyżowa 1 

Konferencja jest wydarzeniem edukacyjnym, które obfitować będzie w panele dyskusyjne, warsztaty i spotkania z ekspertami z zakresu empatii. Empatii dla człowieka, rodzica, dziecka; empatii dla ciała i zdrowia; empatii dla emocji, myśli i zachowania.

Celem konferencji jest promowanie postaw empatycznych wobec siebie i drugiego człowieka. Promowanie empatii w rożnych grupach społecznych. Przyczynienie się do zmiany w społeczności lokalnej. Zmiany opartej na założeniach Porozumienia bez Przemocy. 

Harmonogram Konferencji: tutaj :) 

Cena za osobę: 0,00 PLN, Cena za dwie osoby: 0,00 PLN, 100 dostępnych miejsc.