TTT - towarzyszenie w procesie poprzez odgrywanie ról 22.09.2017 10:00 - 18:00

Miejsce spotkania:

Katowice 

Warsztat poprowadzi certyfikowana trenerka NVC, Agnieszka Pietlicka.

W czasie warsztatu Towarzyszenie innym w procesach transformacji z Porozumieniem bez Przemocy poprzez grę ról

:: teoretycznie wyjaśnimy ideę gry ról jako formę towarzyszenia innym w procesach rozwoju osobistego,
:: omówimy typy gry ról,
:: przećwiczymy poszczególne etapy standardowej gry ról.

Na warsztaty zapraszam osoby, które:

:: uczestniczyły przynajmniej w 30 dniach zajęć z Porozumienia bez Przemocy,
:: mają doświadczenie w towarzyszeniu innym w procesach głębokiej przemiany jako trenerzy, coachowie, mediatorzy, terapeuci
:: i preferencyjnie znają przynajmniej jeden proces transformacji (złości, poczucia winy lub przekonań). To umożliwi nam położenie nacisku na aspekty towarzyszenia innym w wybranych procesach poprzez grę ról (a nie na wyjaśnianiu tych procesów).

zapisy: biuro@swiatzyrafy.pl

Cena za osobę: 240,00 PLN, Cena za dwie osoby: 480,00 PLN, 16 dostępnych miejsc.