Jak budować relację z uczniem i rodzicem w duchu Porozumienia bez Przemocy 01.01.2016 (08:33) - 30.12.2017 (08:33)

Miejsce spotkania:

Każda zainteresowana(e) szkoła, przedszkole :) 

Oferta przeznaczona jest dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i podstawowej. 
Warsztat inspirowany jest ideą Marshalla Rosenberga, nazwaną Porozumieniem bez Przemocy. PbP to taki sposób patrzenia na siebie, drugiego i świat, w którym za słowami i czynami dostrzega się potrzeby (które są uniwersalne). Istotę PbP stanowi: wzajemny szacunek, empatia, rozpoznawanie i nazywanie uczuć, odkrywanie ukrytych za nimi potrzeb oraz poszukiwanie strategii wzbogacających życie.

Warsztat adresowany jest do nauczycieli, którzy chcą: 

  • budować relacje z rodzicami i dziećmi opartą na szacunku dla własnych granic i granic drugiego człowieka,

  • nauczyć się tak prowadzić rozmowę, by z jednej strony usłyszeć czego chce rodzic/dziecko, a z drugiej – być usłyszanym,

  • wykorzystać 4 kroki dla budowania bezpiecznej, pełnej zaufania relacji

  • wspierać rodziców/dzieci w rozpoznawaniu i wyrażaniu swoich uczuć i potrzeb,

  • poszukać strategii, które zaspokoją potrzeby wszystkich zainteresowanych,

  • dawać empatię osobom przeżywającym trudności

Spotkanie będzie prowadzone metodami warsztatowymi. Po każdym etapie, na którym uczestnicy otrzymają komplet informacji, będzie szansa na wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce. Uczestnicy otrzymają potwierdzneie uczestnictwa w warsztacie. 

Warsztat trwa 4 godziny.  

Szkoły i przedszkola zainteresowane zorganizowaniem dla swoich nauczycieli warsztatu proszę o kontak mailowy lub telefoniczny. 

 

Cena za osobę: 0,00 PLN, Cena za dwie osoby: 0,00 PLN, 25 dostępnych miejsc.