Świat Żyrafy http://swiatzyrafy.pl Mon, 23 Oct 2017 00:25:12 +0000 <![CDATA[Jak budować relację z uczniem i rodzicem w duchu Porozumienia bez Przemocy]]> Oferta przeznaczona jest dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i podstawowej. 
Warsztat inspirowany jest ideą Marshalla Rosenberga, nazwaną Porozumieniem bez Przemocy. PbP to taki sposób patrzenia na siebie, drugiego i świat, w którym za słowami i czynami dostrzega się potrzeby (które są uniwersalne). Istotę PbP stanowi: wzajemny szacunek, empatia, rozpoznawanie i nazywanie uczuć, odkrywanie ukrytych za nimi potrzeb oraz poszukiwanie strategii wzbogacających życie.

Warsztat adresowany jest do nauczycieli, którzy chcą: 

 • budować relacje z rodzicami i dziećmi opartą na szacunku dla własnych granic i granic drugiego człowieka,

 • nauczyć się tak prowadzić rozmowę, by z jednej strony usłyszeć czego chce rodzic/dziecko, a z drugiej – być usłyszanym,

 • wykorzystać 4 kroki dla budowania bezpiecznej, pełnej zaufania relacji

 • wspierać rodziców/dzieci w rozpoznawaniu i wyrażaniu swoich uczuć i potrzeb,

 • poszukać strategii, które zaspokoją potrzeby wszystkich zainteresowanych,

 • dawać empatię osobom przeżywającym trudności

Spotkanie będzie prowadzone metodami warsztatowymi. Po każdym etapie, na którym uczestnicy otrzymają komplet informacji, będzie szansa na wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce. Uczestnicy otrzymają potwierdzneie uczestnictwa w warsztacie. 

Warsztat trwa 4 godziny.  

Szkoły i przedszkola zainteresowane zorganizowaniem dla swoich nauczycieli warsztatu proszę o kontak mailowy lub telefoniczny. 

 

]]>
http://monikaszczepanik.pl/warsztat/7 Fri, 01 Jan 2016 08:33:00 +0000
<![CDATA[Empatyczna klasa, czyli o tworzeniu bezprzemocowej przestrzeni w szkole]]> Spotkanie warsztatowe przeznaczone jest dla Rady Pedagogicznej, zespołu wychowawczego, zainteresowanych nauczycieli. 

W trakcie 4-5 godzinnego spotkania, w oparciu o idee Marshalla Rosnberga zwane Porozumienie bez Przemocy, nauczyciele będę mieli szansę dostrzec, w jaki sposób Porozumienie bez Przemocy odpowiada na wyzwania współczesnej szkoły. Ponadto otrzymają konkretne narzędzia pozwolające budować relacje, które wspierają rozwój intelektualny i emocjonalny młodego człowieka oraz proces dydaktyczny i wychowawczy. 

W trakcie szkolenia zostaną poruszone następujące zagadnienia: 

1. budowanie klasowych relacji w oparciu o Porozumienie bez Przemocy 
2. rola relacji w procesie nauczania i uczenia się
3. dwa style komunikacyjne - Żyrafa i Szakal 
4. cztery kroki narzędziem do tworzenia nowych relacji w klasie 
4. o uczeniu dzieci wyrażania uczuć i potrzeb
5. empatia jako odpowiedź na etykiety, porównania, odmowę, milczenie itp
6. szkolne konflikty i narzędzia do uzyskania statusu "wygrany - wygrany"


Realizowanie w szkolnej, klasowej przestrzeni idei Porozumienia bez Przemocy nie tylko zmniejsza liczbę konfliktów i przejawów agresji, ale przede wszystkim stwarza warunki do wzajemnego szacunku (czyli uznania uczuć i potrzeb, swoich i drugiego), respektowania granic, uważności na potrzeby drugiego człowieka. Pozwala uczniom na większe zaangażowanie, współpracę i współdziałanie. Pozwala także wziąć większą odpowiedzialność za swoją naukę. 

Zainteresowanych nauczycieli, dyrektorów proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny.  

 

 

 

 

]]>
http://monikaszczepanik.pl/warsztat/20 Fri, 22 Jan 2016 09:56:00 +0000
<![CDATA[Konsultacje indywidualne - empatyczna rozmowa]]> Chcemy być słyszeni i widzeni. Wszyscy bez wyjątku. Chcemy być wysłuchani by znaleźć spokój, równowagę i wreszcie rozwiązanie. Oferują pomoc w znalezieniu tego, czego potrzebujemy w konkretnych sytuacjach. Podstawą mojej pracy w trakcie spotkań indywidualnych jest Porozumienie Bez Przemocy. Towarzyszę osobom w ich osobistym rozwoju, pomagam znaleźć ukryte za słowmai, zachowaniami potrzeby, poszerzam wachlarz możliwych rozwiązań w oparciu o porozumieniowe założenia.  

 

]]>
http://monikaszczepanik.pl/warsztat/50 Thu, 01 Sep 2016 09:12:00 +0000
<![CDATA[Konstruktywna komunikacja, czyli o biznesie relacyjnym]]> Szkolenie kierowane jest kadry zarządzającej i kierowniczej, która w zarządzaniu stawia na relacje i podmiotowość pracowników. 

W trakcie szkolenia: 

• przyjrzymy się celom, które przyświecają szerzeniu w firmie konstruktywnej komunikacji

• poznamy fundament komunikacji konstruktywnej

• zmierzymy się z komunikatami, które blokują porozumienie,

• nauczymy się dostrzegać ukryte za trudnymi komunikatami ważne dla nas i dla innych potrzeby,

• poćwiczymy pozytywny język działania

• dowiemy się jak udzielać informacji zwrotnej,

• porozmawiamy o idei„współmocy”, współdecydowania, ludzkiej współzależności

• przyjrzymy się strategią skutecznego zarządzania relacjami w pracy

Osoby zainteresowane proszę o kontakt: biuro@swiatzyrafy.pl, tel 662 007 220 

]]>
http://monikaszczepanik.pl/warsztat/59 Mon, 21 Nov 2016 08:00:00 +0000
<![CDATA[Kręgi Naprawcze - warsztat pogłebiający]]> Warsztat poprowadzi Tomasz Bagińskitrener, coach i mediator. Porozumienia bez Przemocy używa w życiu codziennym. Uczył się PbP i mediacji w nurcie Porozumienia od trenerów z USA, Polski, Serbii, Szwecji. Jako trener pracuje od 2004 roku – głównie z grupami biznesowymi. Pasjonuje się metodą Kręgów Naprawczych i propaguje ją od roku 2010. Ukończył trening dla facylitatorów tego podejścia prowadzony przez jego twórcę – Dominika Bartera. Prowadził tzw. grupę ćwiczeniową Kręgów. O Tomku więcej na jego stronie: www.baginski.consulting lub Fundacji Świadomego Rozwoju: www.fundacjasr.org.

O Kręgach Naprawczych mówi tak: "KN są dla mnie esencją praktycznego stosowania PBP (NVC). Od kilku lat stosuję je w praktyce realizując warsztaty, prezentacje, grupy ćwiczące i interwencje. Wszystkie te działania mają być kolejnym krokiem realizacji mojego marzenia: żeby każde miejsce (szkoła, przedszkole, firma, sąd, rodzina) które chce odpowiadać na konflikty pokojowo i oparciu o sprawiedliwość naprawczą- mogło z tego skorzystać. W tym celu chcę dzielić się informacją o KN i tworzyć społeczność facylitatorów, którzy będą stanowili realny zasób z którego będzie można czerpać do interwencji i systemowego działania. Zapotrzebowanie na ludzi z umiejętnościami odnajdywania się w syt. konfliktu rośnie. KN mogą być twoim jedynym, podstawowym lub jednym z wielu narzędzi czy podejść do odpowiadania na konflikt. Jeśli znasz już podstawy, chcesz wiedzieć i potrafić więcej, zapraszam".  

Warsztat przeznaczony jest dla osób które znają proces KN i CHCĄ:

 • poczuć się pewnie w roli facylitatora, nabrać wprawy poprzez kolejne ćwiczenia w grupie osób o podobnym lub większym doświadczeniu
 • poznać proces KN głębiej wnikając w istotę różnych jego elementów
 • dostać odpowiedzi na nurtujące pytania
 • pogłębiać praktykę NVC w kontakcie z innymi bez mówienia o NVC
 • przygotować się do pracy KN w swojej społeczności, miejscu pracy, rodzinie
 • podnieść swoje umiejętności wspierania innych w sytuacji konfliktu
 • wyostrzyć swoje umiejętności obserwacji, identyfikacji uczuć i potrzeb, formułowania próśb empatii, śledzenia procesu, jasności podejmowanych decyzji
 • popracować Porozumieniem w nieco mniej łzawy i uduchowiony sposób
 • pomóc w budowie społeczności facylitatorów która będzie gotowa odpowiadać na syt. konfliktowe Kręgami Naprawczymi

Podczas trzech dni zajęć planujemy:

 • przypomnienie istoty każdego korku w procesie
 • ćwiczenie każdego kroku w procesie (krąg otwarcia, krąg naprawczy, krąg zamykający, krąg dla facylitatora)
 • kilka demonstracji zastosowania procesu
 • suchą praktykę umiejętności „tłumaczenia” używanego w KN
 • sesje pytań i odpowiedzi
 • symulacji ustawiania systemu KN
 • dobrą atmosferę i zabawę wieczorami

Cena: 
780 zł od osoby 
1400 zł - dla dwóch osób z tej samej placówki.
Koszt warsztatu dla osób które zarezerwują miejsce i wpłacą zaliczkę do końca maja: 700 zł i 1300 (dwie osoby z tej samej placówki)

W cenę wliczony jest warsztat i pobyt z wyżywieniem. 

zapisy: biuro@swiatzyrafy.pl 
O rezerwacji miejsca decyduje bezzwrotna zaliczka w wysokości 200 zł.O rezerwacji miejsca decyduje wpłata bezzwrotnej zaliczki w wysokości 200 zł. 

 

]]>
http://monikaszczepanik.pl/warsztat/77 Fri, 17 Nov 2017 11:00:00 +0000
<![CDATA[Dorastać z nastolatkiem]]>
Ten czas, kiedy jako matki i ojcowie towarzyszymy naszym dzieciom w rozkwitaniu, poznawaniu siebie, odkrywaniu swojej tożsamości, jest niezwykły, bywa trudny, bywa wzruszający i co więcej, drugi raz się nie zdarzy. Robimy to wszystko po to, by w przyszłości byli świadomymi siebie, szczęśliwymi, spełnionymi i umiejącymi budować relacje w oparciu o empatię i współpracę ludźmi.
Gdy nasze córki i nasi synowie dorastają, my też się zmieniamy. Dzień po dniu uczymy się budować partnerską relację z młodą kobietą i młodym mężczyzną. Niejednokrotnie nasze serca przepełnia tęsknota za kontaktem, za bliskością, za łatwością, a także strach o ich bezpieczeństwo, o optymalne na dany moment wsparcie.
 
Pojawiają się pytania:
 • jak mówić o tym, co dla nas ważne, by to było usłyszane?
 • jak słuchać nieraz trudnych komunikatów, by dostrzec pod nimi piękno i zaproszenie do kontaktu?
 • co to tak naprawdę znaczy „stawiać granice” w relacjach z nastolatkami?
 • jak zadbać o siebie i cieszyć się życiem z nastolatką?
 • jak odejść od walki i kontroli na rzecz współpracy i dialogu?
Podczas warsztatu będziemy:
 • Rozmawiać o naszych – matek i ojców nastolatek - wyzwaniach, o naszych uczuciach, potrzebach, wątpliwościach, po to, by siebie zrozumieć i ugruntować a także jak rozumiemy swoją rolę w tym nowym etapie naszych dzieci
 • Przyjrzymy się też najnowszym badaniom z zakresu neurobiologii, by zrozumieć, co w okresie dojrzewania dzieje się w mózgach naszych dzieci i jak to może się przejawiać w codziennych kontaktach
 • Poszukamy potrzeb i uczuć naszych dzieci w ich trudnych dla nas komunikach, bo jak powiedział Marshall Rosenberg, twórca Porozumienia bez przemocy, wszystko, co ludzie mówią, to jest albo „proszę”, albo „dziękuję”.
 • Przećwiczymy konkretne narzędzia NVC (ang. Nonviolence Communication, Porozumienie Bez Przemocy), by empatycznie podchodzić do siebie i nastolatki oraz iść w kierunku współtworzenia relacji dającej radość i rodzicom, i dzieciom
 • Będziemy wspólnie eksplorować czym jest odpowiedzialność i w jaki sposób zapraszać  dorastające dzieci do brania odpowiedzialności za siebie i swoją przyszłość 
Warsztat będzie okazją by uczestnicy przepracowali trudne sytuacje w relacji z nastolatkami, a także by napełnili się empatią dla siebie jako rodziców  oraz nauczyli się wypracowywać w dialogu ze swoim nastolatkiem rozwiązania, które uwzględniają potrzeby obu stron. A wszystko po to, by utrzymać głęboki kontakt z dzieckiem, pomóc mu wchodzić w dorosłość oraz budować harmonijne relacje pełne spokoju, zaufania i miłości.
 
Warsztat poprowadzą: Aneta Stępień i Joanna Berendt – matki nastolatek, coacherki z wieloletnim doświadczeniem, od lat pracujące w oparciu o Porozumienie Bez Przemocy z dziećmi, nauczycielami, rodzicami i menadżerami/ 
 
zgłoszenia: biuro@swiatzyrafy.pl 
 
Cena: 400 zł (płatne do 20 września)
           420 zł (płatne do końca września)
           450 zł (płatne do 10 listopada)
         

Bezzwrotna zaliczka: 100 zł 
]]>
http://monikaszczepanik.pl/warsztat/85 Sat, 02 Dec 2017 10:00:00 +0000
<![CDATA[Empatyczna Zima]]> I znowu Was zapraszamy. Na rodzinne zimowisko na którym my dorośli będziemy przyglądać się sobie przez pryzmat założeń Porozumienia bez Przemocy, a nasze dzieci będą szusować na stoku, bawić się na śniegu i odkrywać pokłady swojej kreatywności. 

Warsztatową przestrzenią opiekuje się Agnieszka Pietlicka (certyfikowana trenerka PbP) i  Monika Szczepanik (trenerka w procesie certyfikacji PbP). 

Dzieciecą strefę pod swoimi skrzydałami mają Daniel Wierzbicki (Wujek Przygoda i instruktor sportów wszelakich), Ewelina Adamczyk (Ciocia Kreatywności) i instruktorzy narciarstwa, którzy stawiają na naukę przez relację i zabawę. 

Ramowy plan dnia:

Śniadanie
Warsztaty dla rodziców (3h)
Zajęcia dla dzieci na stoku lub w ośrodku (3h)
Obiad
Rodzinna aktywność (Wasza lub Nasza inwencja) (3h)
Kolacja
Spotkania w małych grupach zgodnie z Waszymi potrzebami i propozycjami (po położeniu dzieci) 

* możliwość serwowania posiłków wegetariańskich (nie ma możliwości serwowania posiłków wegańskich)
* plan może ulec zmianie ze względu m.in na potrzeby uczestników, warunki pogodowe, propozycje dzieci. 

 

Ważne: 
Obóz zaczynamy 3 lutego kolacją (godz.18.00). Możliwość zakwaterowania w ośrodku od godziny 16.00. 10 lutego po śniadaniu wyjazd (max do godziny 11.00)  

Ceny: 

dorosły - 1480 zł 
2 dorosłych - 2760 zł    

dziecko jeźdzące na nartach 4-10 lat - 1180 zł 
dziecko jeźdzące na nartach które skończyło 10 lat - 1300 zł   
dziecko uczące się jeździć na nartach 4-10 lat - 1090 zł

dziecko pozostające pod opieką animatora które ukończyło 3 rok życia, nie jeżdzące na nartach -  980 zł    

dzieci do 3 roku życia śpiące w łóżku z rodzicem i korzystające z porcji jedzeniowej rodzica - gratis 
dzieci do 3 roku życia które śpią w łóżku z rodzicem i mające wlasną porcji jedzenia 350 zł 
dzieci do 3 roku życia, które śpią w swoim łóżku i mają własną porcję jedzenia 600 zł 

Rezerwacja następuje po zgłoszeniu telefonicznym bądź mailowym oraz wpłacie na konto bezzwrotnego zadatku w wysokości 500 zł (numer konta: 04 1140 2004 0000 3702 7528 3232, nazwa: Usługi rekreacyjno-sportowe WEGA SPORT Sosnowiec,  Daniel Wierzbicki, z dopiskiem "zimowisko 2018 - imię i nazwisko"). Zaliczkę należy wpłacić w ciągu 7 dni od daty rezerwacji miejsca.  Do dnia 15 listopada należy wpłacić 50% kwoty. Pozostałą kwotę proszę uregulować do dnia 10 stycznia 2017r. 

W razie rezygnacji z obozu istnieje możliwość zwrotu części kwoty według następującej zasad:
rezygnacja do 10 grudnia - zwrot 100 % wpłąconej kwoty (bez zadatku)
- do 1 stycznia zwrot 50% wpłaconej kwoty (bez zaliczki)

Ilość miejsc ograniczona. W przypadku nie zgłoszenia się minimalnej ilości uczestników, organizator zastrzega sobie możliwość odwołania obozu. W tym przypadku zwracamy pełną kwotę jaka została wpłacona.

Cena obejmuje: 
- Nocleg + wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja)
- Sauna, bania ruska, siłownia 
Warsztaty PbP dla rodziców
- Opiekę i zajęcia dla dzieci
- Nauka i doskonalenia jazdy na nartach dzieci

Zapisy: 
monika@swiatzyrafy.pl 
Monika 662007220
Daniel 601954322
]]>
http://monikaszczepanik.pl/warsztat/86 Sat, 03 Feb 2018 16:00:00 +0000
<![CDATA[Konferencja "Edukacja wzbogacająca życie"]]> więcej: https://www.facebook.com/events/106876416644731/

]]>
http://monikaszczepanik.pl/warsztat/87 Fri, 20 Oct 2017 11:10:00 +0000